Belgo Garant

Hout

Hout tekst ecologisch

Hout heeft een heel deel ecologische voordelen. Hout is de enige hernieuwbare grondstof die ruim voorradig is. Houtwinning vervuilt veel minder dan de ontginning van andere materialen. Houtverwerking heeft weinig energie nodig, in vergelijking met aluminium zelfs 100 keer minder. Bovendien heeft hout een veel groter isolatievermogen dan andere materialen, is biologisch afbreekbaar en levert geen afvalprobleem op.

Belgo Garant is PEFC gecertificeerd

PEFC is een milieuvriendelijk label. Het toont aan dat het hout in het product zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. De bossen worden beheerd met een evenwicht tussen de ecologische, sociale en economische functies van het bos volgens de strikte criteria van PEFC. Onafhankelijke controleurs gaan op het terrein na of de boseigenaar zijn engagementen in de praktijk goed na – leeft. Op deze manier is het mogelijk om illegale houtkap en dus ontbossing tegen te gaan. Het PEFC-label biedt een toekomst aan onze bossen. We moeten verder denken dan vandaag, want ook onze kinderen willen nog genieten van gezonde bossen.


Iedereen is welkom maar uw en onze gezondheid is ons zeer dierbaar.

Daarom vragen wij strikt de voorschriften na te leven:

o Draag steeds een mondmasker

o Geen toegang tot het werkatelier

o Max. 2 personen tegelijk in het bureel

o Hou steeds 1.5m afstand

o Ontsmet regelmatig de handen

Voor informatie, offertes en prijzen van tuinconstructies best eerst telefonisch of per email afspraak maken.